HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerstva v oblasti Zdravie – Solenta

Ponuka partnerstva

Oblasti

Nezisková organizácia Solenta hľadá partnerov v rámci:

SC1-PM-07–2017: Promoting mental health and well-being in the young

Viac informácií v partnerskom profile