HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerstva – IMI2 – výzva 23 – téma 6

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V prílohe nájdete súhrnné informácie o skupine 3 subjektov so sídlom v Portugalsku, ktoré majú záujem zúčastniť sa témy “Behavioural Model of Factors Affecting Patient Adherence.”  (Call 23 Topic 6).

Do tejto skupiny patrí technologická spoločnosť, klinické akademické centrum ako výskumná inštitúcia a nemocnica ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

 Kontakt: Andreiu Moreiru Jesus, finančná manažérka v spoločnosti Glintt: andreia.jesus@glintt.com.

Ponuka partnerstva z Portugalska