HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerov pre oblasť digitalizácia a priemysel

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Do pozornosti Vám dávame niekoľko organizácií, ktoré prejavili záujem o participáciu vo výzvach týkajúcich sa oblasti digitalizácia a priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa.

Organizácia Malta Planning Authority mala záujem o témy:

Organizácia z Malty Tech.MT mala záujem o tému:

Macedónska South East European University mala záujem o témy:

Macedónsky podnik MARSECO mal záujem o tému:

Francúzska organizácia INSA LYON / LGEF (Electrical Engineering and Ferroelectricity Laboratory) mala záujem o tému:

Podnik PLENESYS z Francúzska mal záujem o tému:

V prípade záujmu o viac informácií, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

Január 2022