HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerov – oblasť vesmír

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Do pozornosti Vám dávame niekoľko organizácií, ktoré prejavili záujem o participáciu vo výzvach týkajúcich sa oblasti vesmíru Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa.

1. Ukrajinská štátna spoločnosť ARSENAL mala záujem o tému:

2. Španielska Univerzita Vigo mala záujem o tému:

V prípade záujmu o viac informácií, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

Január 2022