HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnera z Tuniska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Dávame do pozornosti ponuku na partnerstvo z Tuniska – National Agronomic Institute v oblasti MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS – ITN/ RISE.

Formulár

www.inat.tn