HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka na spoluprácu z Maďarska

Ponuka partnerstva

Oblasti
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Maďarská spoločnosť HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited hľadá partnerov na spoluprácu v rámci nasledovných tém Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

 • HORIZON-CL5-2022-D3-02-01: DİGİTAL SOLUTİONS FOR DEFİNİNG SYNERGİES İN İNTERNATİONAL RENEWABLE ENERGY VALUE CHAİNS
 • HORIZON-CL5-2022-D3-02-04: TECHNOLOGİCAL İNTERFACES BETWEEN SOLAR FUEL TECHNOLOGİES AND OTHER RENEWABLES
 • HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: DEMONSTRATİON OF COMPLETE VALUE CHAİNS FOR ADVANCED BİOFUEL AND NON-BİOLOGİCAL RENEWABLE FUEL PRODUCTİON
 • HORIZON-CL5-2022-D3-03-02: BEST İNTERNATİONAL PRACTİCE FOR SCALİNG UP SUSTAİNABLE BİOFUELS
 • HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: SOLUTİONS FOR THE SUSTAİNABLE, RESİLİENT, İNCLUSİVE AND ACCESSİBLE REGENERATİON OF NEİGHBOURHOODS ENABLİNG LOW CARBON FOOTPRİNT LİFESTYLES AND BUSİNESSES (BUİLT4PEOPLE)
 • HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: SMART-GRİD READY AND SMART-NETWORK READY BUİLDİNGS, ACTİNG AS ACTİVE UTİLİTY NODES (BUİLT4PEOPLE)

HUPX sa aktívne zúčastňuje na výskumných a inovačných aktivitách v rámci programu Horizont 2020, v oblastiach:

 • návrh a vývoj novej trhovej platformy a služieb na obchodovanie s vodíkom
 • návrh a vývoj novej trhovej platformy a služieb pre odberateľov s cieľom ponúknuť flexibilitu
 • akékoľvek riešenie urýchľujúce ekologický prechod

Viac o spoločnosti nájdete v ich ponuke – Onepager a vo formulári.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

23.9.2022, mit