HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka na spoluprácu v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Maďarský nezávislý think-thank HÉFTA so sídlom v Budapešti hľadá partnerské inštitúcie, mestá, komunity a regióny na nadviazanie spolupráce pri príprave projektového návrhu do témy v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

HÉTFA (Research Institute and Center for Economic and Social Analysis) – Úrad pre mestský a regionálny rozvoj aktívne podporuje regionálne subjekty, miestne a župné samosprávy má záujem nadviazať spoluprácu nielen pre účely tejto konkrétnej výzvy, ale aj na dlhodobú budúcu spoluprácu v oblastiach súvisiacich s misiou a partnerstvom Driving Urban Transitions (DUT). Radi by rozšírili svoju medzinárodnú sieť a dlhodobo budovali silné väzby na podporu miest pri urýchľovaní ich ekologickej a digitálnej transformácie.

Viac informácií o ponuke na spoluprácu a kontakt na českého partnera nájdete vo formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

11.3.2022, mit