HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka na partnerstvo od talianskej organizácie (Sissa Medialab)

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

V prílohách nájdete ponuku na partnerstvo od talianskej organizácie (Sissa Medialab).
K dispozícii sú projekty, ktoré sa už pripravujú na výzvy s termínom od 30. augusta 2017.
Ako uvidíte z formulára, táto spoločnosť má veľmi špecifické vlastnosti.

Pozrite si profil.