HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Bieloruska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Belarusian State University, Bielorusko hľadá projektových partnerov na spoluprácu na nasledovných výzvach:

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality trends

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and declining trade intensities

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo príslušné NCP.

25.6.2021, elz