HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerské profily z Francúzska pre oblasť SwafS

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Dve organizácie z Francúzska ponúkaju svoju expertízu ako partnera do projektov na aktuálne otvorené výzvy z oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS).

The Blaise Pascal Foundation pre výzvu SwafS-01 Open schooling and collaboration on science education

Efficient Innovation pre výzvu SwafS-20 Taking stock and re-examining the role of science communication