Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Partnerská ponuka z Izraela

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

EcoOcean je nezisková izraelská organizácia založená rodinou Weilovcov spolu so skupinou popredných vedcov a ochrancov životného prostredia v roku 2002. Poslaním organizácie je umožniť ľuďom starať sa o morské a pobrežné prostredie Izraela a regiónu prostredníctvom výskumu, vzdelávania a dosahu komunity.

Táto nezisková organizácia ponúka svoje skúsenosti do projektových návrhov do výzvy Green Deal, do oblasti 10:

V prípade záujmu sa kontaltujte napriamo.

V prípade otázok kontaktujte NCP – Katarína Šimková

15.10.2020, kas