HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerské ponuky z Izraela

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

EcoOcean je nezisková izraelská organizácia založená rodinou Weilovcov spolu so skupinou popredných vedcov a ochrancov životného prostredia v roku 2002. Poslaním organizácie je umožniť ľuďom starať sa o morské a pobrežné prostredie Izraela a regiónu prostredníctvom výskumu, vzdelávania a dosahu komunity.

Táto nezisková organizácia ponúka svoje skúsenosti do projektových návrhov do výzvy Green Deal, do oblasti 10:

Univerzita z Haify a jej výskumníci majú záujem vstúpit do konzorcií v rámci výzvy Green Deal v oblastiach: 6,7,8,9,10. Viac informácií aj kontakty nájdete ako súčasť partnerského formulára.

The Bezalel Interdisciplinary Group for Applied Sustainable Design – oblasti LC-GD-3-2-2020; LC-GD-6-1-2020; LC-GD-10-3-2020 – partnerský formulár

The Immersive Neuroscience Lab at the Sagol Brain Institute, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, for LC-GD-10-2-2020 and LC-GD-10-3-2020 subtopic 2partnerský formulár

V prípade záujmu sa kontaltujte priamo osoby uvedené vo formulároch.

V prípade otázok kontaktujte NCP – Katarína Šimková

16.12.2020, kas