HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská ponuka z Írska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Írsky partner z Trinity College Dublin, Ireland má záujem o vstup do konzorcií, ktoré budú pripravovať projektový návrh pre výzvy klastra 2. Zaujíma sa o témy: Social Sciences, Society, Europe, Digitalisation.

V prípade záujmu kontaktujte osobu uvedenú v partnerskom formulári.

V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušné NCP.