HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská ponuka z Írska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Irish Manufacturing Research z Írska – popredná organizácia pre výskum a technológie poskytujúca portfólio výskumných, školiacich a konzultačných služieb priemyslu v rámci 4 tematických pilierov: digitalizácia, udržateľná výroba, dizajn pre výrobu, automatizácia a pokročilé riadenie – má záujem o vstup do konzorcia ako partner do výzvy klastra 2, a to konkrétnej do výzvy:

CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach

Prezentácia IMF

Kontaktný formulár

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo sa obráťte na príslušné NCP pre danú oblasť aj v prípade, že potrebujete aj viac informácii k danej výzve. Výzvy ešte nie sú zverejnené na FTO.