HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská ponuka z Holandska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 1: Zdravie
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Radboud University z Holandska ponúka svoju expertízu a hľadá konzorcium či partnerov s cieľom zapojiť sa do výziev programu Horizont Európa vo viacerých oblastiach či klastroch.

Ponúkame profesijný profil.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo inštitúciu na kontaktné údaje v profile.

28.2.2023