Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Partnerské ponuky z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Niekoľko inštitúcií z Francúzska má záujem o vstup do konzorcií a podieľať sa na projektových návrhoch do oblasti 10 výzvy Green Deal Call.

Inštitúcia má záujem o tieto konkrétne výzvy uverejnené na FTP:

LC-GD-10-1-2020

LC-GD-10-2-2020

LC-GD-10-3-2020

V prípade záujmu, kontaktujte priamo osobu uveden

FANVOICE – malý a stredný podnik (SME) –) partnerský formulár

IDDRI: think – thank –) partnerský formulár