HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská ponuka z Dublinskej City University

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Fakulta svätého Patrika hľadá partnerov do konzorcia a ponúka svoje skúsenosti vo výzve Blue Growth, v téme:

BG-09-2016: An integrated Arctic observation system

 

Viac informácií o ponuke nájdete v priloženej ponuke partnerstva.