HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská ponuka z Česka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Český inštitút medzinárodných vzťahov so sídlom v Prahe má záujem zapojiť do programu Horizontu Európa. Ide o skúsenú inštitúciu, nakoľko inštitút bol aktívny už aj v programe Horizont 2020. Inštitút hľadá ďalšiu spoluprácu do výziev klastra 2 v Horizonte Európa a záujem má hlavne o tému demokracie a transformácie politických režimov.

Pozrite si ich profil a v prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt uvedený vo formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné NCP.