HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partner z Malty hľadá konzorcium pre svoj zámer

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Doktor Bajada z Malty hľadá partnerov alebo konzorcium, v rámci ktorého by mohol realizovať svoj projektový nápad v oblasti odpadu a cirkulárnej ekonomiky.

Projektový zámer :

Životopis a kontakt na dr.Bajada z Reisner Lab. V prípade záujmu sa kontaktujte priamo.

V prípade záujmu sa môžete obrátiť aj na NCP z Malty: Tamara.b.schembri@gov.mt z partnerskej inštitúcie: THE MALTA COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Zdroj: NCP Malta, 20.1.2020, kas