HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partner z Írska

Ponuka partnerstva

Oblasti

University College Dublin (UCD) má záujem o zapojenie sa do výziev programu Horizont Európa, konkrétne do klastra 4 – HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24 – vývoj robustných metodík pre „testovanie“ techník AI pre sociokultúrne a iné predsudky.

Očakávali by sme, že vyvinieme metodiku podobnú testovaniu jednotiek na kvantifikáciu a analýzu širokej škály odchýlok v analytických tokoch. Konkrétne by sme prispeli k rozvoju škálovateľného testovacieho rámca zahŕňajúceho pojmy „etická“, „spravodlivá“ a „inkluzívna“ AI.Výzva ešte nie je zverejnená.

Viac informácií poskytne príslušné NCP.

Krátky profil aj s informáciou o výskumníkoch.