HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partner z Čiernej Hory

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Univerzity Donja Gorica – Centra excelentnosti (FoodHub) má záujme o vstup do konzorcia ako partner z „widening“ krajiny v rámci prebiehajúceho projektu v rámci výziev 2. piliera programu Horizont Európa v klastri 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Pozrite si profil a v prípade záujmu sa obráťte sa nakontakt vo formulári.