HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partner Search pre Twinning z Talianska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Dovoľujeme si s vami zdieľam /HORIZONT_2020/2017_English_CV_short.pdf“>životopis jedného výskumníka z Univerzity z Florancie, ktorý sa zaujíma o výzvu Twinning.