HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partner do konzorcia z Brazílie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výskumné centrum nadácie Getulio Vargas (FGV) v Brazílii sa aktívne snaží pripojiť ku konzorciu na výzvu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C – Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response.

Podrobná žiadosť o partnerstvo v konzorciu, o ktorá má záujem Centrum výskumu FGV z Brazílie. V prípade záujmu kontaktujte priamo e-mailom Veronike Azzi (veronica.azzi@fgv.br).