HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

OXFAM (NGO) hľadá partnerov do konzorcia pre výzvy Migrácie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Ponúkame Vám profil veľmi zaujímavej mimovládnej organizácie OXFAM, ktorá hľadá partnerov do konzorcia pre výzvy Migrácie (témy 1, 2, 7, 8). ň

Oxfam je medzinárodná mimovládna organizácia s viac ako 70-ročnými skúsenosťami, ktorá pôsobí v 90 krajinách na ukončenie chudoby. Oxfam je globálna konfederácia s príslušnou pridanou hodnotou pre konzorciá pre program Horizont 2020 a podobné výzvy: právomoc mobilizovať siete občianskej spoločnosti, vysoké riadiace kapacity a odborné znalosti EÚ, početný partneri v Európe a v iných regiónoch, schopnosť prinášať informácie o tom, ako priniesť teóriu do praxe.

Oxfam Intermon je španielska pobočka a skúma potenciálne partnerstvá v konkrétnych výzve o migrácii.

Pozrite si stručný popis vysvetľujúci ich záujem a pridanú hodnotu ich ako špecializovanej organizácia občianskej spoločnosti na daé témy.