HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nezisková organizácia „La Braise“ hľadá partnerovv oblasti Zdravie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nezisková organizácia „La Braise“ hľadá partnerovv oblasti Zdravie

pre výzvy: SC1-PM-04-2016

               SC1-PM-07-2017

               SC1-PM-15-2017

Viac informácií nájdete v partnerskom profile

Kontakt: svh@impulse.irisnet.be