HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA IF – ponuka hostiteľskej inštitúcie, STU, Bratislava

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Slovenská technická univerzita v Bratislava ponúka možnosť hostiteľskej inštitúcie v rámci schémy MSCA IF. Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

MSCA IF_STU_Bratislava