HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA IF 2017 – Maltská univerzita

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Malská univerzita ponúka možnosť byť hostiteľskou inštitúciou v rámci výzvy

IF MSCA 2017 v oblasti fyzikálnej oceánografie. Podrobnejšie informácie

nájdete v partnerskom profile.