HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mesto Dublin hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Mesto Dublin hľadá partnerov do projektu pre výzvu Smart and Sustainable Cities SCC1 (termín uzávierky v apríli).Podmienkou účasti na projekte je, aby malo mesto schválený SEAP (Sustainable Energy Action Plan – http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html).

Viac informácií nájdete v partnerskom profile.