HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lahti University of Applied Sciences (Lahti, Finland) hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Lahti University of Applied Sciences (Lahti, Finland) hľadá partnerov v týchto výzvach:

  • Title and reference number SFS-35-2017: Innovative solutions for sustainable food packaging 
  • Title SFS-42-2016:  Promoting food and nutrition security and sustainable agriculture in Africa: the role of innovation
  • Title CO-CREATION-04-2017: Applied co-creation to deliver public service
  • Title H2020 SC1-PM-21-2016 Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in Europe and low- and middle-income countries
  • Title Horizon 2020, SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young

Viac informácií.