HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Koordinátor z Turecka hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Do pozornosti dávame poznámku koordinátora pre záujemcov o vstup do konzorcia, ktorý pripravuje projektový návrh do výzvy pre výskumno-inovačné misie EÚ v oblasti Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Výzva: HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01: Navrhovanie inkluzívnej, bezpečnej, dostupnej a udržateľnej mestskej mobility. Uzávierka výzvy je 6. 9. 2022 o 17:00 hod.

Kadetom na koordinátora je Mia Technology z Turecka, ktorý hľadá partnerov do konzorcia pre pracovné balíky uvedené v tomto súbore.

V prípade záujmu sa obráťte e-mailom na ncptransport@tubitak.gov.tr. Diskutovať môžete o potenciálnom tíme alebo o záujem vstúpiť do konzorcia.

Viac informácií k misii a kontakt na Slovensku

11.7.2022, kas