HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Izraelská mestská samospráva Eilat hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Izraelská samospráva hľadá partnerov pre projekt v témach:

  • SCC-01-2016
  • SCC-02-2016

Viac informácií nájdete v priloženej partnerskej ponuke.