HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

INNOSUP – 08 – 2020: hľadá sa partner do konzorcia

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Litovská firma hľadá partnerov do pripravovaného konzorcia pre projektový návrh v rámci výzvy INNOSUP-08-2020 Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs. Výzva bude otvorená 4.8.2020, uzávierka 28.1.2021. Typ projektu: Coordination and Support Action.

Cieľom výzvy je nasledovné: The objective is to reinforce the competitiveness of manufacturing SMEs by providing easy and pan-European access to advanced manufacturing advice and expertise as well as training programmes. The services to be provided to the SME should be driven by its business needs and the implementation must be flexible and fast to better cope with the speed of innovation in advanced manufacturing and the SME requirements.

Litovská firma má záujem koordinovať konzorcium a hľadá partnerov. V prípade, ak pripravujete projekt do tejto výzvy, je pripravená sa aj zapojiť ako partner.

Do konzorcia hľadajú nasledovných partnerov: ..with expertise in one or several of these areas: manufacturing automation, robotics, cloud infrastructure, data analytics, energy efficiency and financing. Potential partners should have expertise in training and consulting acitivities.

Stručná idea projektu

V prípade záujmu o sprostredkovanie kontaktu na lotyšskú firmu kontaktujte: lucia.davidova@cvtisr.sk