HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IF MSCA 2017 – ponuka hositeľskej inštitúcie – Maltská univerzita

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Ponuka hostiteľskej inštitúcie Maltskej univerzity v rámci IF MSCA 2017.

Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich partnerských profiloch:

The Department of Communications and Computer Engineering

The Department of Industrial Electrical Power Conversion

Institute for Tourism, Travel and Culture