HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Holandská univerzita vyjadruje svoj záujem vstúpiť do výziev HE

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 1: Zdravie

Inštitút behaviorálnych vied holandskej univerzity Radboud University hľadá konzorciá/partnerov na spoluprácu, ktorí sa zaoberajú témami machine learning, speech patterns, language modeling, electronic health recording. Univerzita má záujem vstúpiť do nasledujúcich výziev nového programu HE – klaster Zdravie. Uzávierka výziev sa očakáva 21.9.2021.

  • HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04: Clinical validation of artificial intelligence solutions for treatment and care – Virtual or embodied agent, AI and dementia
  • HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy AI tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression
  • HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03: Innovative tools for use and re-use of health data (in particular electronic health records and/or patient registries)

Pripájame partnerský profil. V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj: IGLO, kas