HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadajú sa partneri do vedecko-výskumných projektov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

V spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network, ktorej je CVTI SR členom, vám prinášame prehľad možností zapojenia sa do pripravovaných konzorcií v rámci programov EÚ za mesiac jún 2022. Momentálne Vám prinášame informácie ako aj prehľad ponúk so zameraním na otvorenú výzvu projektu H2020 AMULET. Výzva je otvorená do 30.6.2022. Druhé kolo výzvy by sa malo otvárať koncom roka 2022.

Čo je Amulet?

Advanced Materials & Production United for LightwEight (AMULET) je projekt podporený z programu HORIZONT 2020, ktorého cieľom je využiť inovačný potenciál MSP prostredníctvom finančne podporenej medzisektorovej výmeny vedomostí.

Čo ponúka výzva projektu Amulet?

1. otvorená výzva projektu Amulet vyberie až 36 Bottom-up projektov, z ktorých až 26 postúpi do prvej podpornej fázy programu AMULET a z nich až 7 dokončí celý program.

Nástroj financovania bude zahŕňať jednorazový grant až do výšky 120 000 EUR na projekt (fáza 1 – 23 000 EUR, fáza 2 – 80 000 EUR, fáza 3 – 17 000 EUR), zatiaľ čo MSP jednotlivo nesmie dostať viac ako 60 000 €. Celková dĺžka poskytovanej podpory nepresiahne 15 mesiacov na projekt a bude rozdelená do 3 etáp:

  • štúdia uskutočniteľnosti
  • demonštrácia
  • podpora inovácií

Zúčastnené projekty sa musia zameriavať na súčasné výzvy na úrovni EÚ týkajúce sa troch typov ľahkých materiálov (kompozity na báze polymérov, kompozity s keramickou matricou a zliatiny ľahkých kovov) a to pre štyri priemyselné trhy: automobilový priemysel, letectvo, energetika a stavebníctvo.

Kto sa môže zapojiť a aké sú kritéria pre projekty?

Projekty môže predložiť mikrokonzorcium zložené z minimálne 2 a maximálne 3 malých a stredných podnikov registrovaných v:

  • Členské štáty Európskej únie a jej zámorské krajiny a územia (ZKÚ)
  • Krajiny pridružené k H2020, resp. Spojené kráľovstvo

Navrhované činnosti by mali mať jednoznačne medzisektorový rozmer a prepájať inovácie pochádzajúce z jedného materiálového hodnotového reťazca alebo sektora do druhého. Uprednostňujú sa návrhy, ktorých cieľom je dosiahnuť úroveň technologickej pripravenosti 1 (TRL) 7, počnúc od TRL 4-5.

Viac informácii o výzve ako aj celom projekte AMULET nájdete TU.

Aktuálne ponuky partnerstiev:

Wet lay-up – vacuum bag process optimization sought for lightweight aircraft structures

A Hungarian aircraft producer company is looking for wet lay-up/vacuum bag process optimization for lightweight aircraft structures, comparing different carbon fiber fabrics and core materials regarding weight and mechanical properties. This research and development request is part of an AMULET innovation challenge.

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Self-healing mortar for external thermal insulation composite facade system

Slovenian producer of building materials is looking for solution to the following challenge. If facade final coats are cracked rain water penetrates inside the facade system, which reduces thermal insulation properties of the external thermal insulation composite facade system and can damage also the buildings load-bearing structure. The developments of new materials, like self- healing materials, are highly needed to prolong facade service life.

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Lightweight active grid for replacement of lead alloy grids

Slovenian producer of batteries is looking for solution to the following challenge. Replacement of lead alloy grid with lightweight material with better conductivity and resistant in dilute sulfuric acid. Seeking for lightweight material for active grid with electrical conductivity and resistant in dilute sulfuric acid.

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Contact pads in low voltage switchgear products

Slovenian producer of electric switchgear is looking for solution to the following challenge. Improving the balance of conductivity in low voltage switchgear products by improving existing or providing alternative materials (metal or ceramics).

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Electric double layer capacitors with anodized aluminum foil

Slovenian producer of electric double layer capacitors (EDLC) is looking for solution to the following challenge. Challenge is to develop EDLC capacitors with anodized aluminum foil. In combination with a suitable electrolyte, it has a higher specific surface area, which in turn allows us to have higher capacitance values. By achieving higher capacitance values with less material, we are bringing lightweighting to the field.

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Modular battery pack for Li-Ion technology

Slovenian producer of Li-Ion battery packs is looking for solution to the following challenge. Main purpose of the new modular battery pack is to design a product, that will provide a strong and lightweight base for modular battery pack assembly

Celé znenie ponuky nájdete TU.

AMULET: Clean and high-performance machining of composite and light metal alloy stacks

Slovenian university active in machining processes is looking for SMEs to apply to AMULET call and provide solution to the following challenge. The new carbon fibers reinforced plastics, ceramic matrix composites and Ti/Mg alloys are bringing with also challenges how they can be more sustainably machined. The solution has to meet higher performance, higher quality in combination with more health and environmental acceptable solutions – no oil-based emulsion usage.

Celé znenie ponuky nájdete TU.

V prípade záujmu nadviazať spoluprácu v rámci publikovaných ponúk kontaktujte EEN zástupcov: