HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadá sa koordinátor

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Francúzsky a bulharský podnik (SME) Efund je zapojený do konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh do Horizontu Európa do výzvu HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Inteligentnejšie budovy pre lepšiu energetickú hospodárnosť. Koordinátor by mal pôsobiť v oblasti energetiky alebo mať skúsenosti s inteligentnými budovami. Uzávierka výzvy je 6. 9. 2022.

Konzorcium už zahŕňa poskytovateľov technológií, všetky demonštračné prípady v 3 klimatických regiónoch, univerzity, šírenie a komunikáciu, certifikáciu LCA a LEED. Jediným chýbajúcim partnerom je koordinátor. Koordinátorom by mala byť veľká spoločnosť v oblasti energetiky/stavebníctva alebo malý/stredný výrobca. Môže to byť aj stavebná firma.

Formulár pre „hľadanie partnera“ pre záujemcov o koordinovanie projektu.

V prípade záujmu kontaktujte osobu uvedenú vo formulári.

11. 7. 2022, kas