HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadá sa koordinátor (európska univerzita) pre konzorcium

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Hľadá sa skúsený koordinátor pre existujúce konzorcium pod vedením Švajčiarskeho výskumného inštitútu (Swiss research institute IFAAR), ktoré pripravuje projektový návrh do témy Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

  • HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01: Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emission mobility of people and freight in urban areas (uzávierka 27.4.2023)

Viac informácií o ponuke švajčiarskeho partnera nájdete v priloženom formulári.

Projekt HYDROCITY plánuje demonštrovať možnú cestu k bezemisnej mobilite v ktoromkoľvek meste do roku 2030. Bude poskytovať palivo bez CO2=0 tým, že pilotným mestám a ich mobilnej doprave poskytne lacné a účinné vodíkové palivo. Všetky vozidlá sa budú testovať v pilotnom meste vrátane blockchainových stimulov pre občanov.

27.3.2023, mit