HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Esset z Belgicka – ako partner do konzorcia

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Spoločnosť Esset z Belgicka môže byť aj Váš partner do konzorcia pre projekty Horizontu 2020 v oblasti ENERGY.

Pozrite si ich profil.