HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Institute Hrvoje Požar hľadá partnerov pre oblasť Smart and Sustainable Cities

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Chorvátsky Energy Institute Hrvoje Požar hľadá partnerov pre výzvu Smart and Sustainable Cities, téma SCC1: Smart Cities and Communities lighthouse projects.

Bližšie informácie o inštitúte nádjete v jeho profile.