HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Inovatívne riadenie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Department of Marketing and Supply Chain Management (MSCM) of Maastricht University, School of Business and Economics hľadá konzorcium pripravujúce návrh v rámci otvorenej témy (ako partner)

The role of mainstream media, social media and marketing in fostering healthy and sustainable consumption patterns and how to encourage good practices – HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-3

Ocenili by pozvánku do konzorcia pracujúceho na vyššie uvedenej téme.

Prejavený záujem a popis príspevku k spoločnému návrhu: EoI.

Viac informácií kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 4.12.2023, nakh