HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Obehové hospodárstvo

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Misia: Oceán, moria a vody
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Výskumníčka z Estónskej univerzity prírodných vied pracujúca v oblasti potravinárskej vedy a technológie v rámci ERA CHAIR VALORTECH hľadá partnerov na spoluprácu na projektoch v rámci FARM2FORK.

Témy, ktoré sú predmetom jej záujmu:

New healthy and sustainable food products and processes – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2

Creating smart and attractive tools to enhance healthy and sustainable food provision, eating and treating of food at home – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-5

Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7

Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8

Pozrite si profil Surya Mudavasseril Sudheer, PhD., kontakt a viac informácii o jej záujme

Viac informácií kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 5.12.2023, nakh