HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Potravinové systémy

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Misia: Oceán, moria a vody
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Ponuka od Iris Gavish z Izraela na účasť (partner) v projekte v rámci tém FARM2FORK

Témy, ktorých sa ponuka týka:

Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7

Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8

Pozrite si profil, kontakt a viac informácii

Viac informácií kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 5.12.2023, nakh