HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Armeni partners hľada partnerov do projektov Horizontu 2020

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Konzultantská firma Armeni Partners zastupuje viaceré výskumné projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie pod Horizontom 2020. Tieto projekty v súčasnosti hľadajú potenciálnych partnerov, či projektových koordinátorov. Táto výzva sa týka viacerých oblastí:

 

1. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)-ICT-ENERGY

2. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

3. ENERGY – SMART CITIES AND COMMUNITIES (SCC)

4. ICT

5. SMART FARMING AND FOOD SECURITY

6. ENERGY

7. SME- ENERGY

8. SME-ENERGY

9. FOOD SECURITY BIO-PRODUCTS

10. SMART CITIES AND COMMUNITIES (SCC)

11. TRANSPORT- ICT

12. HEALTH

13. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

14. ENERGY-SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

15. SMART CITIES &COMMUNITIES (SCC)-HEALTH

16. FOOD SECURITY- RESOURCE EFFICIENCY

 

Ak máte o niektoré z týchto projektov záujem, kontaktujte:

Armeni & Partners srl

Head Office: 36066 Ancignano di Sandrigo, Via Guarniere 26/28, Tel/Fax +390444660040 

email: direzione@armeni-partners.eu

Segreteria: Dr Dal Bianco Jenny 

EU Office: Place du Luxembourg 2, Brussels 1050 BE 

Segreteria: Dr Armeni Samantha/Els Dewoolf 

Mobile: +39 335 7611293