HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aix-Marseille University ponúka partnerstvá do výzvy Green Deal

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Výskumné infraštruktúry

Do pozornosti dávame zaujímavé ponuky na partnerstvo zo strany Aix-Marseille University (FR) pre nadchádzajúcu výzvu Green Deal (Green Deal Call) v programe Horizont 2020. Otvorenie výzvy je naplánované na polovicu septembra 2020 (očakávaný termín na predloženie projektových návrhov je január 2021).

Využite túto jedinečnú ponuku. V prípade záujmu môžete priamo kontaktovať kolegov z Aix-Marseille University v jednotlivych oblastiach (areas) výzvy Green Deal.

Záujemca pre tieto oblasti:

Záujemcovia pre oblasť 2:

LC-GD-2-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Marque Sylvain

LC-GD-2-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Zhongliang Li

LC-GD-2-2-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Zhongliang Li

LC-GD-11-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Yannick Combet-Blanc – medzinárodná spolupráca

Záujemcovia pre oblasť 3

LC-GD-3-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Guillaume Blanc

LC-GD-3-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Marie Thérèse Giudici Orticoni

Záujemcovia pre oblasť 4

Záujemcovia pre oblasť 6:

LC-GD-6-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Farnet-Da Silva Anne Marie

LC-GD-6-1-2020 PARTNER SEARCH AMU Marque Sylvain

Záujemcovia pre oblasť 7:

LC-GD-7-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Didier Aurelle

Záujemcovia pre oblasť 8:

LC-GD-8-1 2020 EXPRESSION OF INTEREST Marie Thérèse Giudici Orticoni

LC-GD-8-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Olivier Pringault

LC-GD-8-2-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Pierre-Henri VILLARD

LC-GD-8-2-2020 PARTNER SEARCH AMU Pierre-Henri VILLARD