HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Získanie podporného listu na aktuálnu výzvu Teaming

Naše podujatia

Ako postupovať pre získanie podporného listu na aktuálnu výzvu Teaming v rámci Horizontu 2020?

Žiadosti o podporné listy je potrebné adresovať na pána generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry, R. Belianskeho. Všetky inštrukcie sú v rámci informácie, ktorá tu bude prílohou.

 

Pre 2.výzvu na teaming z disponibilných dôvodov nie je možné postupovať inak, ako tak, že z plánovaných dopytových výziev si musia výskumné inštitúcie pokryť aj potenciálne potreby na prípadný úspech v rámci teamingu.

 

Viac informácií bude aj na webstránke Výskumnej agentúry, prípadne aj na iných relevantných miestach.

 

V pripade akýchkoľvek otázok je k dispozícii tento kontakt. Zatiaľ môžete žiadosti o podporné listy adresovať na tento kontakt:

Stanislav Sipko

poradca pre vednú a technickú politiku

Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR

Email: stanislav.sipko@minedu.sk

Tel.: + 421 911 900 269