HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop k výzvam Horizontu 2020 na rok 2015

Naše podujatia

Dňa 22.01.2015 od 9:00 do 11:30 hod. sa uskutočnil workshop o výzvach na rok 2015 ku všetkým oblastiam H2020. Workshop prebiehal formou okrúhlych stolov. Na workshope boli k dispozícii Národné kontaktné body a delegáti ku každej oblasti H2020.

PRIHLASOVANIE