HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop k finančným otázkam H2020

Naše podujatia

Workshop k finančným otázkam H2020 sa uskutočnil dňa 7.6.2018 od 13.00 – 17.30 hod. v Košiciach v prednášková miestnosť – Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020. Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centierzamestnanci účtovných oddelení.

Otázky na rečníka adresujte e-mailom na: peter.beno@cvtisr.sk

Workshop bude nahrávaný a nahrávka bude dostupná na stránkach h2020.cvtisr.sk pre registrovaných účastníkov.

Workshop nebude streamovaný!