HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Linked third party – zmluvné vzťahy a finančné náležitosti

Naše podujatia

 • Začiatok
  15.05.2020, 09:50
 • Koniec
  15.05.2020, 12:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu
 • Odkaz na webovú stránku
  http://eraportal.sk/nase_podujatia/linked-third-party-zmluvne-vztahy-a-financne-nalezitosti/

Dňa 15.5.2020 sa od 9:50 hod. uskutočnil webinár prostredníctvom platformy webex.

Cieľom webináru bolo poskytnúť prehľad o podstatných náležitostiach spolupráce medzi príjemcom grantu a prepojenou treťou stranou. Na webinári sa predstavia podstatné náležitosti grantovej zmluvy a konzorciálnej zmluvy, postavenie príjemcu voči Európskej komisii a ostatným partnerom v projekte. Súčasťou webináru bude aj rozsah vykazovania – prípravy finančných výkazov medzi príjemcom a prepojenou treťou stranou.

Webinár sa konal v rámci konferenčného hovoru prostredníctvom internetového pripojenia.

Termín: 15.05.2020 od 9:50 do 12:00 prostredníctvom platformy webex.

https://ceelabs.webex.com/ceelabs/j.php?MTID=ma8da1ffa46e95544cd3736fe3e0931fb

Prípadné heslo pre pripojenie je : FEyaUmJM343

Prezentácie:

Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Tretie strany

Predbežný program

Otázky/iné témy adresujte e-mailom na: viera.petrasova@cvtisr.skpeter.beno@cvtisr.sk

 1. Rozdelenie grantu podľa grantovej zmluvy
 2. Mechanizmus rozdeľovania grantu podľa konzorciálnej zmluvy
 3. Postavenie tretích strán v projekte
 4. Kontrola a mechanizmus rozdelenia finančného príspevku medzi príjemcom a tretích strán
 5. Forma a rozsah vykazovania voči Európskej komisii

Zdroj: 5.5.2020, vip/kas

Zaregistrovať sa na podujatie: