HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: BBI JU v roku 2020 & jeho vývoj v ďalšom programovom období

Naše podujatia

 • Začiatok
  03.06.2020, 10:00
 • Koniec
  03.06.2020, 11:15
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Národná kancelária NCP pre Horizont 2020, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD)
 • Miesto konania
  Online

Dňa 3. júna 2020 od 10:00 do 11:15 sa uskutoční informačný webinár venovaný Spoločnému podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU), ktorý svojou poslednou výzvou vstúpil do posledného programového roka.  

Podujatie bude zamerané na dosiahnuté výsledky, aktuálne možnosti, špecifiká a predpokladaný vývoj spoločného podniku BBI JU, s cieľom podporiť angažovanosť Slovenska na riešení európskych i celosvetových výziev v sektoroch poľnohospodárstva, agropotravinárskeho priemyslu, technológií, lesného hospodárstva, papierenského, chemického a energetického priemyslu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní udržateľného rastu a konkurencieschopnosti, keďže zabezpečujú opätovný priemyselný rozvoj a revitalizáciu vidieckych oblastí a poskytujú vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu, vývoja a výroby. 

Účastníci sa tiež dozvedia, aký je predpokladaný vývoj spoločného podniku BBI JU v kontexte nástupu nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021 – 2027), ktorý nadviaže na súčasný program Horizont 2020 (2014 – 2020). 

Webinár je otvorený všetkým záujemcom o uvedenú problematiku, nielen tým, ktorí aktuálne pracujú na návrhu projektu. 

Tento webinár je organizovaný Národnou kanceláriou NCP pre Horizont 2020 v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v rámci Centra vedecko-technických informácii SR (CVTI SR).

Program

10.00 – 10.40: Verejno-súkromné partnerstvo v oblasti biohospodárstva – dosiahnuté výsledky a výzva 2020 z pohľadu Slovenskej republiky – Ing. Nataša Hurtová, NCP, Národná kancelária pre Horizont 2020

Stiahnuť prezentáciu

10.40 – 11.00: BBI JU a jeho vývoj v nasledujúcom programovom období (2021 – 2027) – Mgr. Monika Bideau Repčíková, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Stiahnuť prezentáciu

11.00 – 11.15: Otázky a odpovede

Registrácia  

Na webinár sa je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrácia bude otvorená do momentu naplnenia technickej kapacity. Účasť je bezplatná. Všetci registrovaní účastníci dostanú potvrdenie o registrácii s ďalšími inštrukciami.  

Zaregistrujte sa TU

Inštrukcie pre pripojenie: Webinár bude organizovaný pomocou platformy Webex. K pripojeniu potrebujú účastníci iba odkaz, nie je potrebná žiadna inštalácia. Odkaz je neprenosný a bude doručený registrovaným účastníkom deň pred podujatím. Všetky inštrukcie ohľadom pripojenia budú zaslané účastníkom spoločne s potvrdením ich registrácie. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

15.5.2020, nakh, mbr