HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vesmír v Horizonte 2020

Naše podujatia

Dňa 26. januára 2015 sa uskutočnil Informačný deň Vesmír  v Horizonte 2020. Informačný deň bol venovaný  výzvam otvoreným v roku 2015, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na vyhľadávanie projektových partnerov.

Miesto konania:  Centrum vedecko-technických informácií SR,  Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Mapa a súradnice

Program podujatia