HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia k ďalšiemu RP EÚ pre výskum a inovácie

Naše podujatia

Európska komisia otvorila 10. januára 2018 sériu verejných konzultácií podľa kľúčových politických oblastí v súvislosti s prípravou viacročného finančného rámca po roku 2020.

Občania, organizácie a podniky môžu vyjadriť svoj názor on-line do 8. marca 2018.

Konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotného trhu sú dostupné na priloženej linke. Klinknite a zaojete sa hneď:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en